mwt_solutions_logo_podstawowe_bialy

E-BOOK ZDARMA

Nejlepší průvodce k překonání překážek v řízení služeb

Moderní help desk se potýká s nesčetnými strastmi, od každodenních potíží, jako je nedodržování SLA, až po složité problémy, které vyplývají
z hluboce zakořeněné neefektivity procesů.

MWT-ebook ipad-on overcoming hurdles in service management-1

Proplevelení se hromadami dat za účelem zdokonalit se v hlavních příčinách těchto problémů může být problematické. S analytickou správou služeb se však odhalování, pochopení a odstraňování překážek na helpdesku stává dětskou hrou.

ManageEngine logo

Tato e-kniha pokrývá následující hlavní výzvy, které se objevují při správě služeb IT, a navrhuje efektivní postupy k jejich překonání: 

 • Neefektivita v procesech služeb, která má za následek nahromadění lístků, přeřazení a neefektivní implementace změn.
 • Problémy v řízení techniků, které spouštějí fluktuaci.
 • Problémové zdroje, které jsou škodlivé pro růst.
 • Omezená viditelnost kvůli tlumeným operacím.
Stáhnout e-book!