mwt_solutions_logo_podstawowe_bialy

E-BOOK ZDARMA

Jak spočítat ztrátu pracovní doby, pocházející z neefektivních postupů na service desk?

V dnešním stále nestabilnějším makroekonomickém prostředí je pro organizace, které chtějí zefektivnit své IT procesy, nejdůležitější odhalit neefektivitu service desk. Pouhá identifikace této neefektivity, však nevyjadřuje její skutečný dopad.

MWT-ipad_cover-on-work-hours-lost-from-inefficient-service-desk-practices-1

Kvantifikace a vizualizace pracovních doby, ztracené kvůli neefektivním procesům, poskytuje zásadní informace o tom, jak tyto procesy snižují produktivitu a efektivitu IT týmů.

ManageEngine logo

Tato e-kniha se zabývá šesti nejběžnějšími neefektivními a časově náročnými činnostmi oddělení služeb, napříč životním cyklem služeb IT a nabízí osvědčené strategie pro jejich zlepšení a zvýšení produktivity oddělení služeb:  

 • Nesprávný nákup a správa inventáře majetku
 • Příval nadbytečných softwarových požadavků
 • Dlouhodobé používání zastaralých prostředků
 • Překážky při směrování a přiřazování ticketů
 • Nedostatečné využívání řešení znalostní báze
 • Spoléhání se na rychlá řešení, která nevyhnutelně snižují kvalitu
Stáhnout e-book!