Applications Manager

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Applications Manager umożliwia zobrazowanie działania całego środowiska, dzięki funkcji grupowania monitorów. System pozwala również na utworzenie wielu reguł notyfikacji w przypadku awarii któregoś z komponentów. To narzędzie jest w stanie efektywnie monitorować każdą usługę i odpowiednio reagować w przypadku braku działania. 

Kluczowe funkcjonalności

Monitorowanie pojedynczych usług w środowisku

Alarmowanie w czasie rzeczywistym

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Agenda prezentacji
00:00 do 1:20 | Wprowadzenie do systemu
1:20 do 6:25| Zakładka Home - szybkie akcje, dashboardy i widoki biznesowe 
6:25 do 13:50 | Omówienie typów zasobów i możliwości monitorowania oraz rodzajów monitorów
13:50 do 14:40 | Moduł APM Insight
14:40 do 16:20 | Moduł User Experience
16:20 do 17:50 | Rodzaj i profile powiadomień
17:50 do 20:20 | Sekcja raportowa
20:20 do 21:30 | Integracje

ManageEngine Hub

Darmowa baza wiedzy o ponad 30 narzędziach ManageEngine ułatwiających zarządzanie IT w firmie.

Masz pytanie? 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.