OpUtils

Zarządzanie adresacją IP i dostępnością portów przełączników sieciowych  

OpUtils jest narzędziem do zarządzania adresacją IP w sieci korporacyjnej. System prezentuje wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach i segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności adresu, jego zajętości, tymczasowości itp. Składa się z ponad 30 narzędzi takich jak: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring, sieci, funkcji SNMP do monitorowania urządzeń w oparciu o biblioteki MIB.  

Kluczowe funkcjonalności

Zarządzanie adresacją IP i wysyceniem adresów w segmentach sieciowych 

Zarządzanie portami przełączników sieciowych 

Wykrywanie podejrzanych urządzeń  

Agenda prezentacji
00:00 do 1:46 | Ogólne informacje o produkcie
1:46 do 2:35 | Zakładka Dashboardy
2:35 do 8:30 | Zakładka IP Address Manager
8:30 do 13:00 | Zakładka Switch Port Manager 
13:00 do 14:20 | Zakładka Rogue Detection
14:20 do 16:25 | Zakładka Toolset
16:25 do 19:10 | Zakładka Settings, ustawienia administracyjne
19:10 do 21:20 | Zakładka Raporty
21:20 do 23:08 | Podsumowanie i zakończenie

ManageEngine Hub

Darmowa baza wiedzy o ponad 30 narzędziach ManageEngine ułatwiających zarządzanie IT w firmie.

Masz pytanie? 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.